Rabu, 15 Februari 2012

Susunan Pengurus Takmir Masjid Al-Muttaqin 2012-2014


SURAT KEPUTUSAN
No. 01/Al-Muttaqin/II/2012

Tentang
SUSUNAN PENGURUS TAKMIR MASJID AL-MUTTAQIN
PERIODE 2012-2014


Dewan Penasehat                                     :   Wasir Nuri
                                                                H. Kamiran
                                                                Ngatidjo
                                                                Slamet, S.E.

Dewan Imam                                           :   Wasir Nuri
                                                                H. Ridho Hisyam
                                                                Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.
                                                                Drs. H. Zainuddin, M.Ag.
                                                                Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.

Ketua Umum                                           :   Achmad Muchlison
Ketua I         Bidang Ibadah                       :   Drs. Kardimin, M.Hum.
Ketua II         Bidang Pendidikan dan Dakwah    :  Sutikno
Ketua III        Bidang Remaja                     :   Drs. Budiyono
Ketua IV        Bidang Rumah Tangga            :   Drs. Heri Purnomo

Sekretaris Umum                                     :   Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
Sekretaris I    Bidang Ibadah                       :   Jamhari
Sekretaris II   Bidang Pendidikan dan Dakwah    :  Bukhori
Sekretaris III Bidang Remaja                     :   Muh. Hidayat
Sekretaris IV Bidang Rumah Tangga            :   Fahrurrozi

Bendahara Umum                                     :   Suyamto

Biro Sholat Wajib dan Sholat Jum’at            :   Durjani
                                                                Saryanto
Biro Peringatan Hari Besar Islam                 :   Bahron
                                                                M. Zukri
Biro Zakat, Infaq, dan Shodaqoh                 :   Syamsu Hidayat
                                                                Rusgiyanto

Biro Tadarus, Tafsir, dan Kajian Khusus       :   M. Fadholi
                                                                Joko AP
                                                                Suroto
Biro Pengajian Jum’at Kliwon                     :   Slamet Riyadi
                                                                Sugiyanto


Biro Taman Pendidikan Al-Qur’an                :   Sulistiyono
                                                                Ainul Yaqin, M.Ed.
Biro An-Nisa                                            :   Khoiriyah
                                                                Rusminiati

Biro Pembinaan Remaja dan Anak-anak       :   Didik S.
                                                                Ali Qosim
                                                                Zuhron
Biro Seni dan Budaya                                 :   Ilzam Ahmadi
                                                                Misbakhul Munir
Biro Olah Raga dan Kebugaran                    :   Dwi Prihantoro
                                                                Sutrisno

Biro Perawatan dan Pemeliharaan               :   Gunarto
                                                                Kelik Haryono
Biro Rumah Tangga dan Kebersihan             :   Sarjuni
                                                                Parjono
                                                                A. Jaelani
                                                                Apriyadi
Biro Pembangunan dan Pengembangan         :   Mugimin
                                                                H. Husein Syamsuddin
Biro Sirkulasi                                           :   Panggung Suseno
                                                                Purwanto
                                                                Ariyanto
                                                                PurwantoDitetapkan  di          :  Yogyakarta

Pada Tanggal :  4 Februari 2012Ketua Umum
Takmir Masjid Al-MuttaqinAchmad Muchlison

Tidak ada komentar:

Posting Komentar